ECG

In onze kliniek maken wij zelf ECG’s bij het vermoeden van problemen met het hart. Een elektrocardiogram of ECG is een grafiek die de elektrische signalen van het hart toont. Wij kunnen via het ECG inzicht krijgen in een te langzame, te snelle of onregelmatige hartslag. Ook kan met een ECG vergroting van hartkamers of hartboezems indirect zichtbaar gemaakt worden.

Vergroting van de hartspier kan optreden bij langdurige overbelasting van het hart bijvoorbeeld doordat er een hartklep lekt of de hartspier zelf aangetast is door ziekte of een erfelijke aandoening.

Onze dierenartsen kunnen de ECG’s zelf interpreteren en op basis daarvan de juiste behandeling bepalen. Het type hartprobleem met het ECG vastgesteld, bepaalt welke medicatie het meest effectief is om de klachten te verhelpen.

Indien nodig kunnen wij via een röntgenfoto en/of echocardiogram aanvullend onderzoek doen.